اقدامات انجام شده

روز جهانی ایدز

با توجه به اینکه ده آذر و اول دسامبر روز جهانی ایرز می باشد باشگاه با هماهنگی های لازم از طرف بهزیستی و شهرداری و استانداری توانست به مدت سه روز پایگاه اطلاع رسانی در مرکز شهر داشته باشد که میتوان گفت این اطلاع رسانی بازخورد بسیار خوبی در سطح شهر داشت و دانش بسیاری از جوانان را نسبت به این بیماری بالا برد. همچنین دید بسیاری از افراد را که پیش از این جبهه گیرانه و منفی بود را تصحیح کرد و بسیاری از مردم با تشویق کردن و نوشتن نظرات خود باشگاه را به داشتن چنین برنامه های آموزنده و کارامد در سطح شهر رضایتمندی خود را اعلام کردند که بسی برای اعضای باشگاه راهکار های امیدوارکننده ای بود.

فهرست